Tel: 044353569, 0815359230

Email: allweb.technology@gmail.com

SECUTECH

SERVICE CENTER

ศูนย์รวมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร สำหรับหน่วยงานราชการ และเอกชน
SECUTECH

IP CCTV

FULL HD 1080P

จำหน่ายกล้องวงจรปิดระบบ Network CCTV สมบูรณ์แบบ บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดสูง
IP CCTV

WEBSITE

DESIGN AND DEVELOPMENT

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ แบบครบวงจร
WEBSITE

ADVERTISING

ONE STOP SERVICE

รับออกแบบ-ผลิตสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายโฆษณา ไวนิล โบชัวร์ LED ฯลฯ
ADVERTISING

EASY-ACC

SOFTWARE FOR BUSINESS

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ
EASY-ACC

CAR CAMERA

1080P HD RECORDING

จำหน่าย พร้อมติดตั้ง กล้องติดรถยนต์
CAR CAMERA
เมนูสินค้า

ระบบสัญญานแจ้งเพลิงไหม้ Chung-Mei


ระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) Chung-Mei

ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วนคือ
     1. ตู้ควบคุม Fire Control Panel
     2. อุปกรณ์ Fire Detector
     3. อุปกรณ์ส่งเสียงและแสง เมื่อเกิดเพลิงไหม้

ตู้ควบคุม Fire Control Panel ของ CM แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ

1.1รุ่น CM-P3

         เป็นระบบสัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) ขนาดเล็กของ CM โดยมีขนาดเริ่มต้นที่ 8 โซน, 12 โซน และ 24 โซน บริษัทฯ จะนำเข้ามาจำหน่ายเฉพาะรุ่น ขนาด 8 และ 12 โซน เท่านั้น

         คุณสมบัติพิเศษของระบบ

         - ตู้ Control Panel ประกอบด้วยวงจรที่ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับ ในแต่ละโซน พร้อมวงจรมอนิเตอร์ การทำงานไม่ว่าเป็นวงจร Short Circuit หรือ Open Circuit โดยจะโชว์ Status ต่างๆของระบบบนแผง Display ด้านหน้าของระบบ 

       - ระบบมีการตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่พร้อมประจุไฟฟ้า แบตเตอรี่ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมอนิเตอร์การทำงานของแบตเตอรี่ว่ายังคงพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่

       - ระบบมีปุ่มสำหรับทดสอบ การทำงานของแต่ละวงจรว่ายังคงทำงานตามปกติอยู่หรือไม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา

       - ระบบมีปุ่ม Key Lock เพื่อป้องกันการกดปุ่ม Touch Screen ผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการทำงานของระบบฯ

       - การทำงานของระบบมีความผิดพลาดน้อยมากเนื่องจากแบ่งการทำงานเป็น 2 ขั้นตอน
         ขั้นตอนที่ 1 เมื่ออุปกรณ์ Detector ตรวจพบความผิดปกติในพื้นที่ที่ติดตั้ง เช่น มีควันไฟ เป็นต้นระบบก็จะทำการ Reset การทำงานของอุปกรณ์ Detector เหล่านี้ในครั้งแรกยังไม่มีการส่งสัญญานไปที่ กระดิ่ง และ Buzzer ของตู้ควบคุม
         ขั้นตอนที่ 2 หลังจากขั้นตอนที่ 1 หากอุปกรณ์ Dectecor เหล่านี้ ยังคงตรวจเช็คความผิดปกติ เช่นควันไฟ ในพื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ได้อีก ระบบก็จะส่งสัญญานไปดังที่ Buzzer และหลอดไฟของตู้ควบคุมจะกระพริบ หลังจากนั้น กระดิ่งแจ้งเตือนอัคคีภัยก็จะดัง เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลทราบและตรวจแก้ไขต่อไป

        - ตู้ Control Panel จะโชว์สถานะการทำงานของอุปกรณ์เมนหลักของระบบไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟแสดงการทำ งานของแต่ละโซน ,Power Supply และสถานะอื่นๆที่สำคัญของระบบเพื่อให้สามารถรู้ว่า ระบบยังคงทำงานอยู่ปกติหรือไม่

        - ในกรณ๊ที่ตรวจจับได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ผู้ควบคุมจะมีดวงไฟใหญ่หน้าตู้ติดกระพริบพร้อมเสียงไซเรน จากบัสเซอร์ส่งเสียงดังให้ผู้ดูแลทราบและแก้ไขต่อไป

1.2 รุ่น CM-P1

         เป็น ระบบสัญญานแจ้งเหตูเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของ CM ซึ่งมีหลายขนาดการทำงานเริ่มต้นที่ 10 โซน 20 โซน เรื่อยๆไปจนถึง 100 โซน โดยเป็นตู้ควบคุม Fire Control Panel ที่ยึดติดตั้งกับผนัง

        - แต่ละโซนการทำงานจะมีหลอดไฟแสดงการทำงานว่าระบบทำงานปกติ, Short Circuit, Open Circuit, Alarm Zone ที่หน้าแผงแสดงผลบนฝาตู้ของตู้ Control Panel

        - มีระบบการทดสอบการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ โดยทำการตรวจเช็คการทำงานแต่ละโซน ควบคุมว่าการทำงานปกติดีอยู่หรือไม่ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)

        - มีการตรวจเช็คและมอนิเตอรืการทำงานของแบตเตอรี่สำรองไม่ให้จ่ายไฟต่ำกว่า 18 Volt ในกรณ๊ที่ไฟฟ้าดับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนาน

        - ระบบถูกออกแบบให้สามารถบำรุงรักษาง่าย โดยเฉพาะสายโซนที่เดินจากภายนอกเข้ามาที่ตู้ควบคุม Fire Control Panel จะแยกส่วนของการเข้าสายออกจากแผงวงจรของระบบ ไม่ให้ปะปนกัน ทำให้สะดวกในการตรวจแก้ไขสายโซน โดยไม่กระทบต่อแผงควบคุมในโซนนั้นๆ

        - มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานต่างๆของระบบ เช่น AC-Power Supply, Standby Power, Phone Call Indicator, Fire Fighting Activation indicator, No Drawing Water indicator Switch not in postion indicator เป็นต้น

        - มีระบบ Phone Call โดยผู้ดูแลสามารถใช้โทรศัพท์ ติดต่อกับห้องเมนระบบตู้ Fire Control Panel โดยเสียบปลั๊กโทรศัพท์ เข้าไปที่แจ็คโทรศัพท์ ที่ติดอยู่บน Manual Call Point ในสถานที่ต่างๆ เพื่อพูดคุยกับห้องควบคุมได้

        - สามารถติดตั้ง Remote Graphip Annunciator Panel ตามขนาดที่ผู้ใข้ต้องการ (อุปกรณ์เผื่อเลือก)


2. อุปกรณ์ Fire Detector

    2.1 ตัวตรวจจับควัน (Photo Electric Smoke Detector) CM-WT-32L

  - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควัน โดยขณะที่ทำงานปกติ จะมีหลอดไฟสีเขียว ติดกระพริบเป็นระยะๆ เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ยังคงทำงานอยู่ปกติ

  - ในกรณ๊ที่อุปกรณ์ตรวจจับควันได้ในพื้นที่ที่ติดตั้ง หลอดไฟสีแดงจะติดค้าง ตู้ควบคุม Fire Panel ส่งเสียงร้องดังที่ Buzzer และกระดิ่งเตือนภัยทั้งอาคาร

 

2.2 ตัวตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิอย่างฉับพลัน (Rate of Rise Heat Detector) CM-WS-19L

 - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ อย่างฉับพลันภายในพื้นที่ที่ควบคุม การทำงานของระบบโดยทั่วไป จะไม่มีหลอดติดกระพริบ

 - ในกรณ๊ที่อุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ อย่างฉับพลันได้ในพื้นที่ติดตั้งหลอดไฟสีแดง จะติดค้างพร้อมส่งสัญญานให้ตู้ควบคุม Fire Panel จะมีไฟกระพริบและมีเสียงดังที่ Buzzer และกระดิ่งเตือนภัยทั้งอาคาร 

 

2.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง, มือกด (Manual Call Point) CM-FP1

- เป็นอุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยการใช้มือกดที่อุปกรณ์ เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พบเห็น ตู้ Fire Panel จะมีไฟกระพริบ และมีเสียง Buzzer และกระดิ่ง เตือนภัยทั้งอาคาร

 

2.4 อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบ บีม (Beam)

 - เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันสำหรับพื้นที่กว้างหลังคาสูง เช่นในโรงงาน  จะอาศัยยิงแสงจากกำแพงด้านหนึ่ง ไปกำแพงอีกด้านหนึ่ง ระยะทางได้ถึง 100 เมตร เมื่อมีควันมาตัดแสงระบบจะแจ้งเตือนให้เราทราบ

 

 3. อุปกรณ์ส่งสัญญานเตือนภัยด้วยเสียง ความดัง 90db ขนาด 6 " (CM-FB6)

            อุปกรณ์กระดิ่ง CM-FB6

  - เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญานเสียงความดัง 90 db เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตรวจเช็คว่ามีควันไฟ เกิดขึ้นในพื้นที่ กระดิ่ง (CM-FB6) จะส่งสัญญานดังทั้งบริเวณอาคาร ความดังของเสียงอยู่ที่ 90 db

 

allweb 2019