Tel: 044353569, 0815359230

Email: allweb.technology@gmail.com

SECUTECH

SERVICE CENTER

ศูนย์รวมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร สำหรับหน่วยงานราชการ และเอกชน
SECUTECH

IP CCTV

FULL HD 1080P

จำหน่ายกล้องวงจรปิดระบบ Network CCTV สมบูรณ์แบบ บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดสูง
IP CCTV

WEBSITE

DESIGN AND DEVELOPMENT

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ แบบครบวงจร
WEBSITE

ADVERTISING

ONE STOP SERVICE

รับออกแบบ-ผลิตสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายโฆษณา ไวนิล โบชัวร์ LED ฯลฯ
ADVERTISING

EASY-ACC

SOFTWARE FOR BUSINESS

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ
EASY-ACC

CAR CAMERA

1080P HD RECORDING

จำหน่าย พร้อมติดตั้ง กล้องติดรถยนต์
CAR CAMERA
เมนูสินค้า

ระบบป้องกันอัคคีภัย Notifier

 

     ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากใน ขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นที่ๆเกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็นได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่นั้น จะทราบเหตุเพลิงไหม้็ก็ลุกลามจนเกินกำลังที่ คนในสถานที่เพียงไม่กี่คน หรือ อุปกรณ์ถังดับเพลิงขนาดเล็กที่มีอยู่ภายในสถานที่จะใช้ทำการสกัดกั้น หรือดับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานที่ต่างๆ หรืออาคารสถานที่ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จึงได้มีการนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามารถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยที่การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และ ลดการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

 

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Fire Control Panel – Conventional) 

     1. SFP-2402(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 2 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 1 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 2 Detector Zone , 1 Alarm Bell Zone

     2. SFP-2404(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 4 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 4 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone
     3. RP2001(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Deluge – Preaction แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Deluge – Preaction Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone
     4. RP2002(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Agent Release แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Agent Release Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone  
     5. SFP-5UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 5 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 5 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

      6. SFP-10UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 10 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 10 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

 

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง 

 

 

1. NFS-320 (E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป (1 Loop ) รองรับอุปกรณ์ในระบบได้ 318 อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง รองรับ 159 โมดูลระบุตำแหน่ง กับ 159 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป รุ่นใหม่ล่าสุด มีคุณสมบัติในการติดต่อสี่อสารที่รวดเร็ว ด้วย Flashscan Intelligent Feature Intelligent Addressable Fire Alarm Control Panel Flashscan Intelligent Feature 1 Loop Signal (159 Modules / 159 Addressable Per Loop)

 

 

2. NFS2-640 (E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป สามารถขยายเพิ่มได้ถึง 2 ลูป (รองรับสูงสุด 636 ตำแหน่ง/โมดูล) รองรับ 159 โมดูลระบุตำแหน่ง กับ 159 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป รุ่นใหม่ล่าสุด มีคุณสมบัติในการติดต่อสี่อสารที่รวดเร็ว ด้วย Flashscan Intelligent Feature รองรับระบบโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง (Firefighter’s EmergencyTelephone) รองรับระบบเสียงแจ้งเตือนการอพยพ (Evacuation – Audio Amplifier Unit ) รองรับซอฟแวร์ตรวจสอบระบบกับโปรแกรมระบบบนพีซี (ONYX-Work Software GUI) รองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ (Integration Networking) Intelligent Addressable Fire Alarm Control Panel Flashscan Intelligent Feature 1 Loop up to 2 Loop Signal (159 Modules / 159 Addressable Per Loop)

 

 

ตู้ควบคุมแสดงผลระยะไกล (Remote Displays) 

    

1. NCA-2 ONYX Series Network Control Annunciator
– Remote Display
– 640-character Liquid Crystal Display

2. LCD-160 Liquid Crystal Display
– Remote Display
– 640-character Liquid Crystal Display


3. FDU-80 Liquid Crystal Display
– Remote Display
– 80-character Liquid Crystal Display

   
   

 

ตู้แผนแผังแสดงตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

          Graphic Annunciator  

– Graphic Annunciator : Steel Cabinet 1.6 mm.

– Mimic Plate : Aluminium Anodize Screen , Standless (Hair Line)

– Screen Thick 1.0 mm. , One Color or Up To Color

– Screen Plate Size :  * A4 (297 x 210 mm.)

                               * A3 (420 x 297 mm.)

                               * A2 (600 x 420 mm.)

                                                                         * A1 (840 x 600 mm.)

– Include Lamp : Red LED For Alarm Zone , Power ON , System Trouble

– Include Sounder : Buzzer

– Include Switch : Stop Buzzer , Test All LED

– Excluding Lamp Driver Card with RS-485 Serial Port Link To FCP

– Color Cabinet Graphic Annunciator : Red

– Key Lock For Graphic Annunciator

– Dimension Graphic Annunciator :  * Size A4 : 350 (W) x 280 (H) x 120 (D) mm.

                                                   * Size A3 : 490 (W) x 347 (H) x 120 (D) mm.                                                   

                                                   * Size A2 : 674 (W) x 470 (H) x 120 (D) mm.

                                                   * Size A1 : 940 (W) x 674 (H) x 120 (D) mm.

 

อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ ในการเชื่อมต่อระบบ (Addressable Module) 

 

          1. FZM-1

             Monitor Modules For Conventional Zone 2-Wire Smoke Detectors

 

 

 

 

          2. FDM-1  

              Dual Monitor Modules For Conventional 2 Zone Per 2-Wire Smoke Detectors

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่ง (Intelligent Initiating Devices – Smoke)


           

          1. FSL-751(A) (Addressable Laser Smoke Detector)

Very Intelligent Early Warning (VIEW?) Laser Smoke Detector

Bases sold separately

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

หจก. ออลล์เว็บเทคโนโลยี่

3279/24 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-353-569, 044-353-298 มือถือ 081-535-9230

 

allweb 2019

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับ Cookie Policy & Privacy.