ผลงานการออกแบบเว็บไซต์

      บริการออกแบบเว็บไซต์ (WebDesign) โดยมีการออกแบบที่สวยงาม และเน้นความเป็นเอกลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการจัดทำเว็บไซต์ และบริการให้คำปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำเว็บไซต์

 

 บริการจัดทำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) คือ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานในเรื่อง

      - งานสารบรรณ

      - การสั่งการ/เกษียนหนังสือ

      - การจัดเก็บหนังสือ

      - การตรวจสอบการทำงาน

 

 ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ตอบสนองผู้รับบริการ (E-Service)

     - ยื่นคำร้องออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ยื่นได้

 

  ตัวอย่างเว็บไซต์

 เทศบาลตำบลเทพสถิต  เทศบาลตำบลบัลลังก์ องค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ

 

 
ประกาศ