อุปกรณ์ System Sensor

 

 

 

SYSTEM SENSOR FIRE SYSTEM
     อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบรนด์ System Sensor เป็นสินค้าจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตแต่เฉพาะอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีหลายแบรนด์ด้งที่ได้นำอุปกรณ์ของ System Senser ไปจำหน่าย หรือจ้าง System Sensor ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตามที่ต้องการ เพื่อจะนำไปจำหน่ายร่วมกับตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของแบรนด์นั้นๆ อาทิเช่น Honeywell , Notifier , Fire-Lite , Secutron ฯลฯ กับเป็นแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงดีมากๆ ด้วยคุณภาพที่ดีของระบบอุปกรณ์ กับได้รับมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของ NFPA และ วสท. เช่น UL กับ FM ฯลฯ สามารถเลือกดูอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของ System Sensor ได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ แบบธรรมดา (Conventional Initiating Devices)

1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน ด้วยลำแสง แบบธรรมดา (Conventional Photoelectric Smoke Detector)
2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบธรรมดา (Conventional Heat Detector)
3. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบธรรมดา (Conventional Manual Call Point)
4. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบระบุตำแหน่ง (Addressable Manual Call Point)
5. อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม แบบธรรมดา (Conventional Beam Detector)
6. อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม แบบระบุตำแหน่ง (Addressable Beam Detector)
7. อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส แบบธรรมดา (Conventional GAS Detector)
8. อุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อ แบบธรรมดา (Conventional Duct Smoke Detector)
9. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ (Conventional Audible and Visual Signaling Devices)

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ