ระบบป้องกันอัคคีภัย Notifier

 

     ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือ ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือ ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด  ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก การเกิดอัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากใน ขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นที่ๆเกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็นได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่นั้น จะทราบเหตุเพลิงไหม้็ก็ลุกลามจนเกินกำลังที่ คนในสถานที่เพียงไม่กี่คน หรือ อุปกรณ์ถังดับเพลิงขนาดเล็กที่มีอยู่ภายในสถานที่จะใช้ทำการสกัดกั้น หรือดับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานที่ต่างๆ หรืออาคารสถานที่ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จึงได้มีการนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามารถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยที่การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และ ลดการสูญเสียทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

 

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Fire Control Panel – Conventional) 

     1. SFP-2402(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 2 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 1 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 2 Detector Zone , 1 Alarm Bell Zone

     2. SFP-2404(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 4 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 2 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 4 Detector Zone , 2 Alarm Bell Zone
     3. RP2001(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Deluge – Preaction แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Deluge – Preaction Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone
     4. RP2002(E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional Releasing Panels) สำหรับระบบ Agent Release แบบมี 6 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Agent Release Control Panel – Conventional 6 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone  
     5. SFP-5UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 5 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 5 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

      6. SFP-10UD ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบธรรมดา (Conventional – Hard-Wire) แบบมี 10 โซน สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับ และ 4 โซน สำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน Fire Alarm Control Panel – Conventional 10 Detector Zone , 4 Alarm Bell Zone

 

 

ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ ทั้งแบบระบุตำแหน่ง 

 

 

1. NFS-320 (E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป (1 Loop ) รองรับอุปกรณ์ในระบบได้ 318 อุปกรณ์ระบุตำแหน่ง รองรับ 159 โมดูลระบุตำแหน่ง กับ 159 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป รุ่นใหม่ล่าสุด มีคุณสมบัติในการติดต่อสี่อสารที่รวดเร็ว ด้วย Flashscan Intelligent Feature Intelligent Addressable Fire Alarm Control Panel Flashscan Intelligent Feature 1 Loop Signal (159 Modules / 159 Addressable Per Loop)

 

 

2. NFS2-640 (E) ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย แบบขยายโซนเพิ่มได้ (Multiplex) แบบ 1 ลูป สามารถขยายเพิ่มได้ถึง 2 ลูป (รองรับสูงสุด 636 ตำแหน่ง/โมดูล) รองรับ 159 โมดูลระบุตำแหน่ง กับ 159 อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุตำแหน่ง ต่อลูป รุ่นใหม่ล่าสุด มีคุณสมบัติในการติดต่อสี่อสารที่รวดเร็ว ด้วย Flashscan Intelligent Feature รองรับระบบโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง (Firefighter’s EmergencyTelephone) รองรับระบบเสียงแจ้งเตือนการอพยพ (Evacuation – Audio Amplifier Unit ) รองรับซอฟแวร์ตรวจสอบระบบกับโปรแกรมระบบบนพีซี (ONYX-Work Software GUI) รองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ (Integration Networking) Intelligent Addressable Fire Alarm Control Panel Flashscan Intelligent Feature 1 Loop up to 2 Loop Signal (159 Modules / 159 Addressable Per Loop)

 

 

ตู้ควบคุมแสดงผลระยะไกล (Remote Displays) 

    

1. NCA-2 ONYX Series Network Control Annunciator
– Remote Display
– 640-character Liquid Crystal Display

2. LCD-160 Liquid Crystal Display
– Remote Display
– 640-character Liquid Crystal Display


3. FDU-80 Liquid Crystal Display
– Remote Display
– 80-character Liquid Crystal Display

   
   

 

ตู้แผนแผังแสดงตำแหน่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

          Graphic Annunciator  

– Graphic Annunciator : Steel Cabinet 1.6 mm.

– Mimic Plate : Aluminium Anodize Screen , Standless (Hair Line)

– Screen Thick 1.0 mm. , One Color or Up To Color

– Screen Plate Size :  * A4 (297 x 210 mm.)

                               * A3 (420 x 297 mm.)

                               * A2 (600 x 420 mm.)

                                                                         * A1 (840 x 600 mm.)

– Include Lamp : Red LED For Alarm Zone , Power ON , System Trouble

– Include Sounder : Buzzer

– Include Switch : Stop Buzzer , Test All LED

– Excluding Lamp Driver Card with RS-485 Serial Port Link To FCP

– Color Cabinet Graphic Annunciator : Red

– Key Lock For Graphic Annunciator

– Dimension Graphic Annunciator :  * Size A4 : 350 (W) x 280 (H) x 120 (D) mm.

                                                   * Size A3 : 490 (W) x 347 (H) x 120 (D) mm.                                                   

                                                   * Size A2 : 674 (W) x 470 (H) x 120 (D) mm.

                                                   * Size A1 : 940 (W) x 674 (H) x 120 (D) mm.

 

อุปกรณ์โมดูลระบุตำแหน่งต่างๆ ในการเชื่อมต่อระบบ (Addressable Module) 

 

          1. FZM-1

             Monitor Modules For Conventional Zone 2-Wire Smoke Detectors

 

 

 

 

          2. FDM-1  

              Dual Monitor Modules For Conventional 2 Zone Per 2-Wire Smoke Detectors

 

 

 

อุปกรณ์ตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่ง (Intelligent Initiating Devices – Smoke)


           

          1. FSL-751(A) (Addressable Laser Smoke Detector)

Very Intelligent Early Warning (VIEW?) Laser Smoke Detector

Bases sold separately

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************

 

 

 

ไฟอราม ไฟอลาม Fire Alarm System ระบบแจ้งเตือนไฟใหม้
ไฟอรามโคราช ไฟอรามนครราชสีมา ไฟอลามโคราช ไฟอลามนครราชสีมา
เตือนไฟไหม้ แจ้งเตือน สัญญาณเตือนไฟไหม้ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

 

 

ประกาศ