อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด EX

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบรนด์ GE เป็นแบรนด์สินค้าจาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา (U.S.A.)ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดีมากๆ และมีผู้ติดตั้ง กับใช้งานระบบอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก ด้วยคุณภาพที่ดี ของระบบการทำงาน และอุปกรณ์ประกอบในการทำงานที่ ได้รับมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดของ NFPA เช่น UL กับ FM โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบรนด์ Notifier นี้จะมีระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกนำไปออกแบบวางระบบ และติดตั้งระบบ เพื่อป้องกันอัคคีภัยให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ต่างๆ มากมาย
     ส่วนอุปกรณ์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบที่สามารถกันการระเบิด (Explosion-Proof) ได้ จะเป็นอุปกรณ์ที่เวลาเกิดการระเบิดในตัวเองแล้ว จะไม่มีประกายไฟเล็ดรอดออกมา ไปทำให้เกิดประกายไฟจนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ในพื้นที่อันตรายที่ติดตั้ง (Hazardous Location)มีไว้สำหรับติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดได้ง่ายเช่น โรงกลั่นน้ำมัน กับคลังเก็บน้ำมัน กับห้องพ่นสี หรือห้องผสมสี และโรงงานที่ทำเกี่ยวกับวัตถุไวไฟ ซึ่งอุปกรณ์ประเภทพวกนี้จัดเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่ต้องมีการผลิตตามมาตรฐานข้อกำนหนดของ IEC ,NEC ,NEMA ,NFPA และได้รับมาตรฐาน (Ex)sG5 (sandencapsulated) และ PTB/CENELEC approvedas EEx q II T5 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุด สามารถเลือกดูอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

 

1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน ชนิดป้องกันการระเบิดภายในตัวเอง  (Explosion-Proof Smoke Detector)
2. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบคงที่ 135*F ชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof 135*F Heat Detector)
3. อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน แบบคงที่ 194*F ชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof 194*F Heat Detector)
4. บล็อกต่ออุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof 194*F Heat Detector)
5. อุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงบีม ชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof Beam Smoke Detector)
6. อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ ด้วยลำแสงอินฟราเรด ชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof Infrared (IR3) Flame Detector)
7. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ แบบป้องกันการระเบิดในตัวเอง (Explosion-Proof Manual Station)
8. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือน แบบป้องกันการระเบิดในตัวเอง (Explosion-Proof Alarm Bell)
9. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนด้วยเสียง ชนิดป้องกันการระเบิด (Explosion-Proof Horn)
10. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงไฟเตือน แบบป้องกันการระเบิดในตัวเอง (Explosion-Proof Strobe)
11. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงไฟเตือน แบบป้องกันการระเบิดในตัวเอง (Explosion-Proof Beacons)

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ