อุปกรณ์ทดสอบ Fire Alarm

Smoke Detector Tester


 เป็นสินค้าของ แบรนด์ CRC รหัสสินค้า CRC02105
 สเปรย์ควันเทียมทดสอบการทำงานอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Spray Smoke Detector Tester)
 ควันเทียมที่พ่นออกมาจะระเหยหมดอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งคราบบนอุปกรณ์ตรวจจับควัน
 ควันเทียมที่พ่นออกมาจะไม่ทำความสกปรกให้อากาศภายในห้อง
 ใช้ฉีดใส่ที่ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน เพื่อทดสอบการทำงานอุปกรณ์ว่าทำงานปกติหรือไม่
 ขนาดความจุ 250 มิลลิลิตร
 ระยะห่างในการฉีดสเปย์ใส่ที่ตัวอุปกรณ์ 1 ฟุต หรือ 1.5 ฟุต
 ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใน ตัวอุปกรณ์ตรวจจับควัน
 ได้รับมาตรฐาน UL Listed

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ