Barrier Arm

Barrier Arm

จำหน่าย แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Barrier gate system) ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่สำหรับจอดรถ หรือที่จอดรถส่วนบุคคลกลับมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นห้าง, อาคาร หรือบริษัทต่างๆ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อจอดรถ ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับเจ้าของพื้นที่

ดังนั้น ระบบแขนกั้นรถยนต์, ไม้กั้นรถยนต์ หรือไม้กระดก (Car Park Barrier, Barrier gate, Traffic Barrier) จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเลือกระบบแขนกั้นรถยนต์ (Barrier Gate) ที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเปิด-ปิด หรือเลือกเครื่องควบคุมการเข้าออก (Access control) มาต่อร่วมกับไม้กันรถยนต์ (Barrier Gate) เป็นระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Barrier)

 

ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ เป็นศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย และระบบงานไอที จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ
กล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร งานระบบเครือข่าย งาน Network
สัญญาณกันขโมยบ้าน ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ 0815359230

ไม้กั้นรถโคราช,
Barrier Arm,
ไม้กั้นรถอัตโนมัติโคราช,
แขนกั้นรถยนต์,
ไม้กระดก,
แขนกั้นรถ ,
ไม้กั้นรถ,
จำหน่ายแขนกั้นรถยนต์,
ที่กั้นประตูอัตโนมัติ ,
ไม้กั้นกระดก,
กั้นรถยนต์,
กั้นรถยนต์โคราช,
จัดจ่าหน่ายไม้กั้นรถ,
ไม้กระดกแบบธรรมดา,
ระบบลานจอดรถ,
ไม้กระดกไฟฟ้า,
ไม้กั้นรถนครราชสีมา,
ไม้กั้นรถยนต์โคราช,
ไม้กั้นรถต่างๆ,
แขนไม้กั้น,
แขนไม้กั้นโคราช,
แขนไม้กั้นปากช่อง,
แขนไม้กั้นชัยภูมิ,
แขนไม้กั้นบุรีรัมย์,
แขนไม้กั้นรถยนต์,
car park system,
car park โคราช,
car park นครราชสีมา

 

ประกาศ