รับสมัครงาน

 

ประกาศรับสมัครงาน ... 

 วิธีการสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
        สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ          บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด 
        ส่งใบสมัครมาทางจดหมาย ไปรษณีย์

              ที่อยู่ : 3279/24 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

        ส่งประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ พร้อมรูปถ่าย , ผลงาน               โทร.044-353-569, 044-353-298 มือถือ 081-535-9230
        วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.               E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 
 Sales Engineer (10)  
   
         ลักษณะงาน        คุณสมบัติ
   
           สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด

         เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 29 ปี

           จัดทำรายงานยอดขาย และ รายงานการเข้าพบลูกค้า          ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 
           ติดตาม ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์          ประสบการณ์(ปี) : 1 ขึ้นไป 
           ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การใช้งาน และการติดตั้ง          วุฒิการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           แจ้ง Promotion และ แจ้งกำหนดการอบรมให้แก่ลูกค้า          มีประสบการณ์ในการนำเสนอขายสินค้าวิศวกรรม, สายสัญญาณ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป
           เข้าพบลูกค้า จัดประเมินราคา และ เสนอราคา - ช่วยงานสัมมนา Product ของบริษัท           มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
           ให้คำปรึกษาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา          สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
           มีความสามารถในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในด้านการขาย กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
           สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   

 


 

 Sales Executive (10)  
   
         ลักษณะงาน        คุณสมบัติ
   
           พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ของบริษัทฯ  

         เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :ทุกช่วงอายุ 

           นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน          ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาการตลาด, การขาย, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
           บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า / นำเสนอบริการและปิดงานขาย พร้อมการดูแลหลังการขาย          ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 ปี 
           รวมรวบข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ          มีประสบการณ์ด้านการขายวงจรสื่อสาร(Leased Lines) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
           เตรียมความพร้อมสำหรับการขาย / การคาดการณ์การลงทุนและจัดทำประมาณการขาย           มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายโครงการ หรือการขายลูกค้ากลุ่มองค์กร อย่างน้อย 2-3ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                   สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี 
                   มีทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะด้านการวางแผนงานขาย
           มีทักษะในการสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
           สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
           บุคลิกดี, รักงานขาย, มีหัวใจบริการและมีความคล่องตัวสูง 
           สามารถอ่าน, เขียน,ฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ดี 
           มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล * ต้องมีใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
   

 


 

 พนักงานขาย (จำนวน 10 อัตรา)   
   
         ลักษณะงาน        คุณสมบัติ
   
           ต้อนรับลูกค้า แนะนำเสนอขายสินค้า

         เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

           ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า          การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
           ทำใบเสนอราคา / วางบิล / ประสานงาน          ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
           งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
           สามารถออกต่างจังหวัดได้
   

 

 งาน IT Support (จำนวน 10 อัตรา)  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           มีความรู้ด้าน Hardware & Software / 

        เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

             Network/Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ         การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
           งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network /Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          สามารถออกต่างจังหวัดได้ , ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

 

 ช่างติดตั้งงานระบบ (จำนวนมาก)  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           มีความรู้ด้าน Hardware & Software / 

        เพศชาย  ไม่จำกัดอายุ

             Network/Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ         ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
           งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          ถ้ามีประสบการณ์ด้านติดกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
          มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network /Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้าร่วมอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง

 


 

 Graphic design (กราฟิกดีไซน์)  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ

        เพศหญิง/ชาย วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

           ออกแบบเว็บไซต์         ออกแบบ Graphic สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ งานตกแต่งภายใน
           สามารถถ่ายภาพและใช้กล้องเบื้องต้นได้        มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
           ออกแบบงาน GRAPHIC สิ่งพิมพ์นิทรรศการ         ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          สามารถออกแบบ Website และมีความรู้เกี่ยวกับ Website ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          หากใช้โปรแกรม 3D MAX , SketchUp ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop / lllustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ
          หากมีผลงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


 

 โปรแกรมเมอร์  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           เขียนโปรแกรม                                

        จบปริญญาตรีวิศกรรมคอมพิวเตอร์/อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

           ออกแบบเว็บไซต์         เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino, Raspberry Pi
                 พัฒนาเกมส์ และ Interactive เช่น 2D , 3D ,VR , AR ,mapping ,virtual ภาพและเสียง,อื่นๆ
                  มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          พัฒนาโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์,robot
          ออกแบบพัฒนาจัดทำระบบ IoT
          พัฒนา mobile application , windows application
          มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


 

 Draftman (พนักงานเขียนแบบ)  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           เขียนแบบ Shop Drawing เพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติ

        เพศชาย

           วัดขนาดเพื่อออกแบบงานที่ไซต์งานของลูกค้า         วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาก่อสร้าง / โยธา สถาปัตยกรรม
           งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         มีประสบการณ์เขียนแบบ 1-2 ปี
                  มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          สามารถทำงานและเดินทางต่างจังหวัดได้
          สามารถเขียนแบบโครงสร้างและตกแต่งภายในได้
          หากใช้โปรแกรม 3D MAX , SketchUp ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          หากมีผลงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 


 

 Designer (ดีไซน์เนอร์)
 
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           ออกแบบงาน3D ,สร้างแอนิเมชั่น และขึ้นรูปโมเดล

        วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

           ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ         มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี
           ออกแบบเว็บไซต์         มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
           สามารถถ่ายภาพและใช้กล้องเบื้องต้นได้         มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
           ออกแบบงาน GRAPHIC สิ่งพิมพ์นิทรรศการ         สามารถใช้โปรแกรม 3D, MAX, AutoCad, Sketchup, Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ

 


 

 Creative & Copy Writer
 
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           เขียนบท/คอนเทนท์                                   

        ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

           ทำโฆษณา ไวรัลคลิป         มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความและบทภาพยนต์ รายการโทรทัศน์
           อินโฟกราฟฟิค และงานอนิเมชั้น        รักงานข้อมูล รู้จักการคัดเลือก วิเคราะห์ และดึงหัวใจสำคัญของข้อมูลออกมาได้
           กราฟฟิคดีไซต์ 2D/3D         มีความสามารถในการเล่าเรื่องที่ยากให้น่าสนใจ และมีความบันเทิง
           ออกแบบเว็ปไซต์         มีความเข้าใจในขั้นตอนงาน PRODUCTION /ANNIMATION /ดนตรี มีความรู้ในงานภาพ และเสียง 
           แอดมินดูแลเพจ         สามารถใช้เทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี และรู้จักสื่อ MULTI MEDIA พอสมควร
           VDO presentation         บริหารทีมงานและเวลาได้เป็นอย่างดี
          มีความรอบรู้ มีความรู้รอบตัวสูง และชอบงานสารคดี
          รักงานพิพิธภัณฑ์

 


 

 โฟร์แมนตกแต่งภายใน
 
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           ดูแลงานและตรวจสอบงาน                        

        เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป

           ส่งมอบงาน         การศึกษาวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา/ตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
           ประสานงานกับโครงการต่างๆ        มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          อ่านแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในได้
          สามารถถอดแบบประมาณราคาเบื้องต้นได้
          สามารถเขียนโปรแกรม Autocad ได้
          สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ , สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
          หากมีผลงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศ