รับสมัครงาน

 

ประกาศรับสมัครงาน ... 

 วิธีการสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
        สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ           หจก. ออลล์เว็บเทคโนโลยี่
        ส่งใบสมัครมาทางจดหมาย ไปรษณีย์

              ที่อยู่ : 3279/24 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

        ส่งประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ พร้อมรูปถ่าย , ผลงาน               โทร.044-353-569, 044-353-298 มือถือ 081-535-9230
        วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.               E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 

 พนักงานขาย (จำนวน 2 อัตรา)   
   
         ลักษณะงาน        คุณสมบัติ
   
           ต้อนรับลูกค้า แนะนำเสนอขายสินค้า

         เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

           ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า          การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
           ทำใบเสนอราคา / วางบิล / ประสานงาน          ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
           งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
           สามารถออกต่างจังหวัดได้
   

 

 งาน IT Support (จำนวน 10 อัตรา)  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           มีความรู้ด้าน Hardware & Software / 

        เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

             Network/Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ         การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
           งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network /Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          สามารถออกต่างจังหวัดได้ , ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

 

 ช่างติดตั้งงานระบบ (จำนวนมาก)  
   
         ลักษณะงาน       คุณสมบัติ
   
           มีความรู้ด้าน Hardware & Software / 

        เพศชาย  ไม่จำกัดอายุ

             Network/Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ         ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
           งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย         ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
          ถ้ามีประสบการณ์ด้านติดกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
          มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network /Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
          พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้าร่วมอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง