ระบบ MIS / Software

ระบบ MIS / Software

 

โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ ซื้อมา-ขายไป WEPOS Ready 

 

 

         WePOS เป็นโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจและร้านค้า ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

ของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ WePOS ยังเป็นระบบ Point of Sale ที่ใช้งานง่าย

สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้งานได้กับธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

รองรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างมีระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ปลอดภัยสูง พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเราทำได้มากกว่า รับชำระเงิน ณ จุดขาย ทั่วไป

 

 

 

 

 

 โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับทรัพย์สิน WeAsset Tracking Ready 

 

 

         WeAsset Tracking Ready โปรแกรมตรวจนับทรัพย์สิน สำหรับผู้ดูที่ต้องการตรวจติดตาม

ทำให้ทราบความเคลื่อนไหว ทั้งสถานที่ และผู้ถือครอง สามารถดูรายงานเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง

การตรวจนับได้ เพื่อให้การตรวจนับสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ นำผลการตรวจนับที่

ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของสินค้าคงคลัง จนได้ผลสรุปถึงสาเหตุของความผิดพลาด

นั้นๆ ให้ได้แนวทางที่ดีเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป และยังใช้เป็นหลักฐานในการขออนุมัติเพื่อแก้ไข

สาเหตุของความผิดพลาด และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เช่น ระบบบาร์โค้ด ระบบ

Wireless LAN ให้นำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะไร้สาย

 

 

 

 

 

 โปรแกรมบริหารจัดการงานตรวจนับสินค้าคงคลัง WeInventory Counting Ready 

 

         มีฟังก์ชั่นการตรวจนับทั้งแบบ Automatic คือ บวกเพิ่มจำนวนให้ต่อ 1 การอ่านบาร์โค้ดสินค้า

และแบบ Manual ที่สามารถระบุ จำนวนที่ต้องการแล้วบวกเพิ่มหรือบันทึกทับยอดเดิมได้ทันที

และในระหว่างการตรวจนับแม้มีสินค้าบางรายการที่ไม่มีในฐานข้อมูลโปรแกรมก็จะทำการ

บันทึกเก็บไว้ให้ และจะสร้างเป็นไฟล์แยกเมื่อทำการ export ข้อมูลมีฟังก์ชั่นการ import

ข้อมูลสินค้าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดของสินค้าในระหว่างการตรวจนับ เพื่อให้ในระหว่างการ

ตรวจนับ สามารถตรวจทานได้ด้วยว่าการติดบาร์โค้ดสินค้าทำได้ถูกต้องมีฟังก์ชั่นการ Export ข้อมูล

สามารถเลือกรูปแบบการส่งอออกได้หลากหลาย

 

 

 

 

 

โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์อาหาร  WeFoodCourt Ready (Food Court & Canteen Management)

 

 

     ระบบบริหารบัตรเงินสดและคูปอง Cash Card & e-Coupon systems ใช้ชำระค่าสินค้า

และบริการได้โดยไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก และไม่เสียเวลารอเงินทอนอีกด้วย และที่สำคัญคือ

สามารถป้องกันการทุจริต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงานและลดต้นทุนได้ในเวลาเดียวกันด้วย

การเชื่อมต่อกับตู้ขายบัตรและเติมเงินอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังทำงานเป็นป้ายประกาศและ

โฆษณาอัจฉริยะได้อย่างลงตัวในเครื่องเดียวกัน ด้วยคอนเซ็ปต์  "ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ทำงานสบาย"

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมร้านอาหาร EasyRestaurantSML POS ระบบซื้อมา ขายไป

 


       ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้จอสัมผัสได้แบบเต็มรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของซอฟแวร์ที่ดีคือการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ

เต็มรูปแบบ Easy Restaurant ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัวกับจอสัมผัสอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

ประกาศ